Start arrow Historia Szkoły
Historia szkoły
25.02.2007.

1903r.- powstaje Szkoła Handlowa Miejska w Kielcach.

1918r.- Szkoła Handlowa Miejska zostaje przemianowana na gimnazjum.

1919r.- z inicjatywy Bolesława Markowskiego powstaje Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich.

1930r.- Szkoła przenosi się do własnego budynku przy ul. Kopernika.

1935r.- Szkołę Handlową przemianowano na Gimnazjum Kupieckie Stowarzyszenia Kupców Polskich w Kielcach.

1939r.- powołano dwuletnie Liceum Handlowe.

1940r.- działalność wznawiają: Gimnazjum Kupieckie i Liceum Handlowe, ale decyzją władz okupacyjnych jeszcze w tym samym roku zostają zamknięte.

1942r.- powstaje jedyna, oficjalna szkoła średnia w Kielcach - Miejska Szkoła Handlowa.

1945r.- po powrocie do budynku szkolnego przy ul. Kopernika funkcjonują w nim: Gimnazjum Kupieckie, Liceum Handlowe i Państwowe Liceum Spółdzielczo-Handlowe.

1949r.- po upaństwowieniu szkół Stowarzyszenia Kupców Polskich powstaje Państowowy Zakład Kształcenia Administracyjno-Handlowego.

1956r.- działalność inauguruje 3-letnia Zasadnicza Szkoła Handlowa

1959r.- dzięki staraniom dyrektora szkoły mgr Eugeniusza Kota oraz w ramach fundacji społeczeństwa Kielc ukończono prace przy budowie II piętra.

1972r
.- utworzono Liceum Zawodowe Nr 2.

1975r.- powołano Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, w którego skład weszły:
Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Ekonomiczne - Wydział dla Pracujących.

- Szkoła zostaje wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

1990r.- do Zespołu włączono Policealne Studium Ekonomiczne i IX Liceum Ogółnokształcące (funkcjonuje do 1995 r.)

1991r.- długoletni dyrektor szkoły mgr Eugeniusz Kot przechodzi na emeryturę, a funkcję dyrektora obejmuje mgr Zbigniew Jędrzejczyk.

1992r.- skład Zespołu Szkół Ekonomicznych poszerzono o Liceum Handlowe.

1994r.- miejsce Liceum Ekonomicznego - Wydział dla Pracujących zajmuje Liceum Handlowe dla Dorosłych.

1995r.- oddano do użytku nową salę gimnastyczną wybudowaną z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Zbigniewa Jędrzejczyka. 

 

 

Gazetka szkolna

targi 2008
© 2014 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach ::
25-336 KIELCE ul .Kopernika 8
tel. (041) 367 67 97 tel/fax (041) 367 69 70