Technikum
29.02.2012.

TECHNIKUM NR 6 w ZSE IM. M. KOPERNIKA

Ukończenie tej szkoły umożliwia, po zdaniu egzaminu, uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych, a także (po zdaniu egzaminu maturalnego) świadectwa dojrzałości i podjęcie studiów wyższych. 

Technik ekonomista:

Absolwent może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na stanowiskach, na których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Specjalizacja kształcenia zawodowego dla technika ekonomisty następuje w III roku nauki - finanse i rachunkowość W trakcie nauczania absolwent nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz finansami publicznymi, samorządowymi,
 • finansowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i Unii Europejskiej,
 • prowadzenia rachunkowości, także komputerowej i ewidencji procesów gospodarczych,
 • obliczania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i sporządzania wniosków kredytowych,
 • zaciągania kredytów i lokowania depozytów w UE,
 • prowadzenia ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz gospodarczych, systemu ubezpieczeń stosowanych w UE,
 • organizacji i zarządzania tzw. "małą firmą", w tym zasobami ludzkimi i finansowymi, sporządzania biznesplanu,
 • stosowania instrumentów marketingu na rynku krajowym i UE.

Praktyka zawodowa: w klasie II i III po 3 tygodnie, m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędzie skarbowym, podmiotach gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową.

Technik organizacji reklamy:

Technik organizacji reklamy to zawód obecnie niezmiernie popularny na rynku pracy, zawód umożliwiający pracę między innymi w: agencjach reklamowych, działach marketingu, reklamy i promocji przedsiębiorstw oraz studiach graficznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie reklamy

W klasie IV istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalizacji nauki:

 • komputerowe opracowywanie publikacji reklamowych
 • organizacja działalności wystawienniczej

Przedmioty kierunkowe nauczane w szkole to m.in.:

 • marketing
 • fotografia reklamowa
 • techniki poligraficzne
 • pracownia technik reklamy
 • rysunek i liternictwo
 • grafika komputerowa
 • historia sztuki reklamy
 • organizacja reklamy

Praktyka zawodowa: w klasie II i III po 3 tygodnie w firmach organizacji reklamy 

Technik handlowiec:

Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach handlowych, w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Jest on również przygotowany do zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy handlowej.

W trakcie nauczania absolwent nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

 • zorganizowania i zarządzania firmą handlową,
 • profesjonalnej obsługi klienta w hurtowni i sklepie,
 • ustalania cen i marż handlowych,
 • stosowania instrumentów marketingu, w tym reklamy,
 • sporządzania biznesplanu,
 • oceny towaroznawczej różnych grup towarowych,
 • prowadzenia rachunkowości handlowej, także komputerowej,
 • organizacji i zarządzania dużymi sieciami handlowymi (marketami) zgodnie z przepisami UE, potwierdzone certyfikatem METROedukacja.

Przedmioty kierunkowe:

 • podstawy ekonomii,
 • zasady rachunkowości,
 • ekonomika handlu,
 • rachunkowość handlowa,
 • towaroznawstwo,
 • technika biurowa,
 • statystyka,
 • elementy prawa,
 • komputer w firmie,
 • marketing,
 • reklama,

Praktyka zawodowa: w klasie II i III po 4 tygodnie w marketach: Real, Makro Cash&Cary w ramach programu METRO Group - Metroedukacja oraz możliwość odbycia praktyki wakacyjnej w Niemczech i zdobycia międzynarodowego certyfikatu.

 
« poprzedni artykuł
© 2014 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach ::
25-336 KIELCE ul .Kopernika 8
tel. (041) 367 67 97 tel/fax (041) 367 69 70