Technikum
29.02.2012.

TECHNIKUM NR 6 w ZSE IM. M. KOPERNIKA

Ukończenie tej szkoły umożliwia, po zdaniu egzaminu, uzyskanie dyplomu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych, a także (po zdaniu egzaminu maturalnego) świadectwa dojrzałości i podjęcie studiów wyższych. 

Technik ekonomista:

Absolwent może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na stanowiskach, na których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Specjalizacja kształcenia zawodowego dla technika ekonomisty następuje w III roku nauki - finanse i rachunkowość W trakcie nauczania absolwent nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

  • zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz finansami publicznymi, samorządowymi,
  • finansowania przedsiębiorstwa na rynku krajowym i Unii Europejskiej,
  • prowadzenia rachunkowości, także komputerowej i ewidencji procesów gospodarczych,
  • obliczania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i sporządzania wniosków kredytowych,
  • zaciągania kredytów i lokowania depozytów w UE,
  • prowadzenia ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz gospodarczych, systemu ubezpieczeń stosowanych w UE,
  • organizacji i zarządzania tzw. "małą firmą", w tym zasobami ludzkimi i finansowymi, sporządzania biznesplanu,
  • stosowania instrumentów marketingu na rynku krajowym i UE.

Praktyka zawodowa: w klasie II i III po 3 tygodnie, m.in. w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędzie skarbowym, podmiotach gospodarczych prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową.

Technik organizacji reklamy:

Technik organizacji reklamy to zawód obecnie niezmiernie popularny na rynku pracy, zawód umożliwiający pracę między innymi w: agencjach reklamowych, działach marketingu, reklamy i promocji przedsiębiorstw oraz studiach graficznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w dziedzinie reklamy

W klasie IV istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalizacji nauki:

  • komputerowe opracowywanie publikacji reklamowych
  • organizacja działalności wystawienniczej

Przedmioty kierunkowe nauczane w szkole to m.in.:

  • marketing
  • fotografia reklamowa
  • techniki poligraficzne
  • pracownia technik reklamy
  • rysunek i liternictwo
  • grafika komputerowa
  • historia sztuki reklamy
  • organizacja reklamy

Praktyka zawodowa: w klasie II i III po 3 tygodnie w firmach organizacji reklamy 

Technik handlowiec:

Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach handlowych, w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Jest on również przygotowany do zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy handlowej.

W trakcie nauczania absolwent nabędzie wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie:

  • zorganizowania i zarządzania firmą handlową,
  • profesjonalnej obsługi klienta w hurtowni i sklepie,
  • ustalania cen i marż handlowych,
  • stosowania instrumentów marketingu, w tym reklamy,
  • sporządzania biznesplanu,
  • oceny towaroznawczej różnych grup towarowych,
  • prowadzenia rachunkowości handlowej, także komputerowej,
  • organizacji i zarządzania dużymi sieciami handlowymi (marketami) zgodnie z przepisami UE, potwierdzone certyfikatem METROedukacja.

Przedmioty kierunkowe:

  • podstawy ekonomii,
  • zasady rachunkowości,
  • ekonomika handlu,
  • rachunkowość handlowa,
  • towaroznawstwo,
  • technika biurowa,
  • statystyka,
  • elementy prawa,
  • komputer w firmie,
  • marketing,
  • reklama,

Praktyka zawodowa: w klasie II i III po 4 tygodnie w marketach: Real, Makro Cash&Cary w ramach programu METRO Group - Metroedukacja oraz możliwość odbycia praktyki wakacyjnej w Niemczech i zdobycia międzynarodowego certyfikatu.

 
« poprzedni artykuł
© 2014 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach ::
25-336 KIELCE ul .Kopernika 8
tel. (041) 367 67 97 tel/fax (041) 367 69 70